Hverdagsrehabilitering

PRIS: GRATIS
DATO 2017-03-27
FORFATTER Trude Anita Hartviksen, Berit Mosseng Sjølie
ISBN 9788202506025
FILSTØRRELSE 11,17 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Boken handler om tjenesteformen hverdagsrehabilitering og hvordan denne kan settes ut i livet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Forfatterne presenterer forskning og gir både en teoretisk innføring og en praktisk veiledning i hvordan endringsarbeider kan gjennomføres. De beskriver også erfaringer fra ulike kvalitetsforbedringsprosjekter som er gjennomført i norske kommuner. Noen sentrale temaer i boken er: Hva er hverdagsrehabilitering? Hvordan gjennomføre endringer i en kommunal organisasjon? Hva er suksesskriteriene? Hvordan oppnå varige endringer i praksis? Hvordan sikre brukermedvirkning?Hverdagsrehabilitering er skrevet for helsefagstudenter ved høgskoler og universiteter. Den er også en praktisk og nyttig veileder for ledere, saksbehandlere og andre ansatte i organisasjoner som skal i gang med forbedringsarbeid, sikring av tjenester eller iverksette hverdagsrehabilitering som ny arbeidsform.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Hverdagsrehabilitering PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Hverdagsrehabilitering.

...aglig samarbeid der brukeren selv setter målene for rehabiliteringen og helseteamet arbeider sammen mot å nå disse. Mange ... Hverdagsrehabilitering er trening og tilrettelegging for å mestre hverdagen i eget hjem og nærmiljø. Tilbudet er for deg som nylig har hatt et funksjonsfall som ... Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens den det gjelder bor hjemme. Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: Hva er viktige aktiviteter ... Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrener. Hverdagsrehabilitering er et konsept som har blitt svært populært innenfor kommunale hjemmetjenester de siste årene. Entusiasme. På hjemmesidene til de fylkesvise ... På bakgrunn av dette vil vi jobbe sammen med deg mot dine mål. Hverdagsrehabilitering innebærer primært tilrettelegging og trening i hverdagsaktiviteter. Hverdagsrehabilitering - for økt livskvalitet. Selvstendighe...