Alderspsykiatri og omsorgsarbeid

PRIS: GRATIS
DATO 2017-01-05
FORFATTER Kari Os Eskeland
ISBN 9788202514327
FILSTØRRELSE 12,99 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Alderspsykiatri og omsorgsarbeid omhandler psykiske lidelser hos eldre. Pasienter som er innskrevet i hjemmetjenesten eller bosatt på sykehjem har ofte et sammensatt sykdomsbilde, med både somatiske og psykiske lidelser. Mange helsearbeidere kan oppleve psykiske lidelser som skremmende og vanskelig, både faglig og menneskelig. Formålet med denne boka er å gi økt kunnskap og forståelse for hvilke behov eldre mennesker med psykiske lidelser har. Hvilke psykiske sykdommer forekommer hyppigst hos eldre mennesker? Hvilke tiltak kan man som helsearbeider iverksette for å gi best mulig omsorg til denne pasientgruppen? Hvilke symptomer og kjennetegn man bør være oppmerksom på? Boka gir også en oversikt over de viktigste juridiske forholdene man må forholde seg til som yter av tjenester i førstelinjen. Målgruppen er først og fremst dem som yter omsorg til eldre mennesker - sykepleierstudenter, omsorgsarbeidere og hjemmehjelpere som arbeider i førstelinjen. Boka kan også være nyttig for ferdig utdannede sykepleiere, andre helsearbeidere og ledere.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Alderspsykiatri og omsorgsarbeid PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Alderspsykiatri og omsorgsarbeid.

...er psykiske lidelser hos eldre. Pasienter som er innskrevet i hjemmetjenesten eller bosatt på sykehjem har ofte et sammensatt sykdomsbilde, med både somatiske og psykiske lidelser. Mange helsearbeidere kan oppleve psykiske lidelser som skremmende og … Alderspsykiatri og omsorgsarbeid Kapittel 7 Hvordan gi omsorg til eldre med psykiske lidelser Dette kapitlet handler om hvordan den som yter omsorg, rent praktisk kan yte en forsvarlig omsorg slik at behovene til eldre med psykiske lidelser blir dekket - det vil si at tjenesten har en standard som er tilfredsstillende. Alderspsykiatri og omsorgsarbeid omhandler psykiske lidelser hos eldre. Pasienter som er innskrevet i hjemmetjenesten eller bosatt på sykehjem har ofte et sammensatt sykdomsbilde, med både somatiske og psykiske lidelser. Mange helsearbeidere kan oppleve psykiske lidelser som skremmende og vanskelig, både faglig og menneskelig. Alderspsykiatri og omsorgsarbeid omhandler psykiske lidelser hos eldre. Pasienter som er in...