Inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen

PRIS: GRATIS
DATO 2017-05-03
FORFATTER Maryann Jortveit
ISBN 9788283141184
FILSTØRRELSE 12,24 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Hvordan er det å være lærer i en mangfoldig skole? Samtaler med lærere og vurdering av offentlige dokumenter viser at det er behov for mer kunnskap omkring opplæring av minoritetselever. Mange lærere arbeider for å få et godt sosialt klima, og de legger vekt på at elevene skal trives, men strever med å legge til rette for et godt faglig utbytte for minoritetselevene. De etterlyser refleksjoner over verdier, bedre samarbeid og kompetanseheving. Det er nødvendig å drøfte hva inkludering er og hvilke konsekvenser det skal få i opplæringen av språklige minoriteter.I boka pekes det på at både språklige minoritets- og majoritetselever skal kvalifiseres til å være aktive deltakere i et samfunn preget av mangfold. Det betyr at hele skolen må gjenspeile de verdiene som ligger til grunn for et inkluderende samfunn.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen.

...n om å lære fag samtidig med at de skal bli inkludert blant de andre elvene. Dette kan være en utfordring både for elever, lærere og skoleledere. Nå viser ny forskning at det faktisk er lite kollektiv innsats blant skoleledere når de skal inkludere minoritetsspråklige elever i skolen. Det er nødvendig å drøfte hva inkludering er og hvilke konsekvenser det skal få i opplæringen av språklige minoriteter. I boka pekes det på at både språklige minoritets- og majoritetselever skal kvalifiseres til å være aktive deltakere i et samfunn preget av mangfold. Tilpasset opplæring og minoritetsspråklige elever. Arbeidsformene i undervisningen har mye å si når minoritetsspråklige elever får opplæring i vanlige klasser. Det er viktig å utvikle faglige læringsfellesskap der alle elevene kan være språklig aktive, slik at de minoritetsspråklige elevene inkluderes og får større læringsutbytte. Maryann Jortveit (f. 1960) er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hen...