Statsansatteloven

PRIS: GRATIS
DATO 2019-02-08
FORFATTER
ISBN 9788202630805
FILSTØRRELSE 4,2 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Statsansatteloven (lov om statens ansatte mv.) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 22. juni 2018 nr. 45 (i kraft 1. januar 2019)

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Statsansatteloven PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Statsansatteloven.

... juni 1977 nr. 65, 4 mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn [tjenestemannsloven]. Loven gjelder for arbeidstakere i staten. Loven gjelder for embetsmenn og for innleie av arbeidstakere i statlig virksomhet der det er uttrykkelig sagt. Statsansatteloven er loven som regulerer arbeidsforhold i staten. Lovens fulle tittel er Lov om statens ansatte mv. av 16. juni 2017 nr. 67. Den trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet da den tidligere tjenestemannsloven av 1958. Loven gjelder for arbeidsforhold der staten er arbeidsgiver. Forskrift til statsansatteloven. Statsansatteloven forutsetter at nærmere regler gis på den del områder. Disse er regulert i Forskrift til lov om statens ansatte. Forskrift til lov om statens ansatte ble fastsatt ved kgl .res. 21. juni 2017 og trådte i kraft 1. juli 2017. Kjøp 'Statsansatteloven, (lov om statens ansatte mv.) av 16. juni 2017 nr. 67, med endringer, sist ved lov av 22. juni 2018 nr. 45 (i kraft 1. januar 2019), samt ... § TJENESTEMANNSLOVEN STATS...