Kristen arv og tradisjon i barnehagen

PRIS: GRATIS
DATO 2018-01-16
FORFATTER Helje Kringlebotn Sødal
ISBN 9788202584894
FILSTØRRELSE 9,19 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Spørsmål om verdier og verdiformidling er viktig i møte med barn, og barnehagen skal gi kjennskap til samfunnets verdier og tradisjoner. Denne boka gir støtte til arbeidet med denne sentrale delen av institusjonens samfunnsmandat.Formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) knytter barnehagens verdigrunnlag i særlig grad til kristendom og humanisme. Barnehagen skal bidra til at barn «får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon», heter det i rammeplanen, i en formulering som har inspirert bokas tittel. Samtidig er Norge preget av et livssynsmangfold som barnehagen skal reflektere og respektere. Denne boka er i hovedsak avgrenset til spørsmålsstillinger som angår kristendommen og dens plass i barnehagen. Hvilke verdier og tradisjoner fra kristen arv bør formidles, og hvordan kan det gjøres?Kristen arv og tradisjon i barnehagen omhandler emner innen kristendomskunnskap, kulturkunnskap, kulturhistorie, religionspsykologi og religionssosiologi og knytter an til kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk i barnehagelærerutdanningen. Sjette utgave av boka er supplert med nytt innhold om barns religiøsitet, religionssosiologi og merkedager. Den er også oppdatert i forhold til nyere forsknings- og faglitteratur.Boka er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanningen, men er også aktuell for ansatte i barnehager og andre som arbeider med barn.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Kristen arv og tradisjon i barnehagen PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Kristen arv og tradisjon i barnehagen.

...handler emner innen kristendomskunnskap, kulturkunnskap, kulturhistorie, religionspsykologi og religionssosiologi og knytter an til kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk i barnehagelærerutdanningen. Sjette utgave av boka er supplert med nytt innhold om barns religiøsitet ... Kristen arv og tradisjon i barnehagen gir kunnskap om kristen kultur(arv) både som en kollektiv størrelse som alle i det norske samfunnet i større eller mindre grad har del i, og kristen kultur som en individuell størrelse som noen barn og barnehagelærere er bærere av, fordi de selv har et nært forhold til den kristne religion. 1 Kristen arv og tradisjon i barnehagen omhandler emner innen kristendomskunnskap, kulturkunnskap, kulturhistorie, religionspsykologi og religionssosiologi og knytter an til kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk i barnehagelærerutdanningen. Sjette utgave av boka er supplert med nytt innhold om barns religiøsitet ... Hvilke verdier og tradisjoner fra...