Sosialt arbeid

PRIS: GRATIS
DATO 2015-06-26
FORFATTER
ISBN 9788215019291
FILSTØRRELSE 5,25 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Sosialt arbeid foregår på mange arenaer, og sosialarbeidere møter mennesker i ulike livssituasjoner. Denne innføringsboka presenterer mangfoldet i faget. En rød tråd er det «sosiale» i sosialt arbeid. Forfatterne viser hvordan sosiale grunnverdier og kunnskap kan tas i bruk og omsettes i praktisk handling i møte med ulike brukergrupper.Boka gir en innføring i sosialt arbeid som et samfunnsvitenskapelig fag der teori og praksis utfyller hverandre når faget utøves. Forfatterne plasserer sosialt arbeid i dagens samfunn uten å gi avkall på den faglige arven. Bevissthet om etikk, brukermedvirkning og skjønn er sentralt. Globalisering, teknologi og endringer av ulike mediers betydning er blant temaene som utfordrer det sosiale arbeidet på nye måter, og som gis plass i boka. Dette er en viktig bok for bachelorstudenter i sosialt arbeid, barnevern og velferdsfag, og den er interessant for praktikere, forskere og andre som er opptatt av teori og praksis i sosialt arbeid.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Sosialt arbeid PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Sosialt arbeid.

...lorgrad i sosialt arbeid. Utdanningen kvalifiserer til tittelen sosionom, og er rettet mot barn, unge og familier, der ... En treårig bachelorutdanning i sosialt arbeid gir deg rett til yrkestittelen sosionom. Som sosionom vil du kunne jobbe med barn, ungdom, voksne og miljøer som trenger støtte i vanskelige situasjoner. Bachelorprogrammet er bredt anlagt slik at du som sosionom skal være kvalifisert for ulike typer arbeid. Sosialt arbeid fremmer sosial forandring og problemløsning i menneskelige relasjoner, og støtter det enkelte mennesket i å frigjøre seg og bli i stand til å øke sin trivsel. Ved hjelp av teorier om menneskelig adferd og sosiale systemer, griper sosialt arbeid inn på de områder hvor mennesker og miljø påvirker hverandre. Sosialt arbeid fremmer sosial forandring og problemløsning i menneskelige relasjoner, og støtter det enkelte mennesket i å frigjøre seg og bli i stand til å øke ... Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og en akademisk disiplin ...