Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016

PRIS: GRATIS
DATO 2017-03-31
FORFATTER
ISBN 9788202515805
FILSTØRRELSE 6,8 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

I denne boka drøftes konsekvensene av minoritetspolitiske tiltak overfor samene som urfolk, og de fem gruppene som i 1998 fikk status som nasjonale minoriteter: rom, romani, kvener, skogfinner og jøder. De ulike kapitlene formidler ny forskning om politikken overfor de ulike gruppene, og gir tankevekkende innblikk i myndighetenes ulike strategier overfor disse gruppene - og hvordan de politiske strategiene har endret seg over tid.Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 består av tre hoveddeler. Den første tar for seg minoritetspolitikken utover på 1900-tallet. Denne perioden sammenfaller med oppbyggingen av den norske nasjonen etter 1905 og den norske velferdsstaten etter 1945, to prosesser som begge påvirket statens forhold til minoritetene på avgjørende måter.Kapitlene i bokas andre del drøfter hvordan historien preger situasjonen til minoritetsgruppene i dag, og viser hvordan både den norske staten og gruppene selv har forsøkt å ta et oppgjør med fortidas politikk.I den tredje og siste delen ser forfatterne nærmere på hvordan erfaringen med politikken overfor samene og de nasjonale minoritetene kan gi oss lærdommer i møte med de nye minoritetene i Norge.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016.

...politikk fra 1900 til 2016 består av tre hoveddeler. Den første tar for seg minoritetspolitikken utover på 1900-tallet. Denne perioden sammenfaller med oppbyggingen av den norske nasjonen etter 1905 og den norske velferdsstaten etter 1945, to prosesser som begge påvirket statens forhold til minoritetene på avgjørende måter. De ulike kapitlene formidler ny forskning om politikken overfor de ulike gruppene, og gir … LES MER tankevekkende innblikk i myndighetenes ulike strategier overfor disse gruppene - og hvordan de politiske strategiene har endret seg over tid. Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 består av tre hoveddeler. Nasjonale minoriteter og urfolk Samene fikk status som urfolk i 1990, da Norge sluttet seg til ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter.1 Begrepet om nasjonale minoriteter ble innført da Norge sluttet seg til Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter i 1998, og det ble avgrenset til de fem minoritete...