Samfunnskunnskap

PRIS: GRATIS
DATO 2014-08-08
FORFATTER Theo Koritzinsky
ISBN 9788215024042
FILSTØRRELSE 6,92 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Ny utgave av svært populær lærebok, som analyserer og drøfter utfordringer i skolefaget samfunnskunnskap. Fagets verdier og formål, kunnskaps- og læringssyn, utvalg og organisering av lærestoff, arbeidsmåter og vurderingsordninger står sentralt i framstillingen. Boka er gjennomgående oppdatert, spesielt i forhold til ny Læreplan i samfunnsfag, som gjelder fra august 2013. En velskrevet innføringsbok som levendegjør stoffet gjennom tankevekkende sitater, konkrete eksempler, spørsmål til diskusjon og gode arbeidsoppgaver. Forfatteren legger gjennom hele boka vekt på de faglige og metodiske utfordringene som ligger i variert bruk av læremidler og arbeidsmåter - inkludert de nye digitale medier. «Det merkes godt at denne boka er skrevet av en person med stor faglig tyngde og bred politisk innsikt. Styrken ved fremstillingen er det klare og enkle språket og den oversiktlige formen Lektor Svein Krogvig, Ski videregående skole»

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Samfunnskunnskap PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Samfunnskunnskap.

...nner du pensum til faget 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere og statsborgerprøven. Her skal du få viktig kunnskap om Norge og om dine rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet. Her kan du ta eksempeloppgaver i samfunnskunnskap for norske innvandrere. Statsborgerskapsprøven. Oppgavene i samfunnskunnskapsprøven vil ha annet innhold. Samfunnskunnskap.no. Læremiddelet dekker pensum i 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det er tilgjengelig på 23 språk, åpent for alle og gratis å bruke. Samfunnskunnskap.no - ressurser for lærere. Se bakgrunnsstoff om de sju emnene i læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap. Har du rett og plikt til opplæring i samfunnskunnskap, kan du ta prøven gratis én gang. Da kontakter du prøvestedet der du bor. De vil melde deg opp til prøve. Her kan du finne kontaktinformasjon til ditt prøvested. Hvilke rett har du? Lurer du på om du har rett til gratis opplæring i samfunnskunnskap? De som har rett og plikt el...