Kognitiv svikt

PRIS: GRATIS
DATO 2011-06-07
FORFATTER Grace Inga Romsland
ISBN 9788205415676
FILSTØRRELSE 3,7 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Kognitive funksjoner kan påvirkes av skade eller sykdom. Hvordan er det å leve med kognitiv svikt etter at en har fått en hjerneskade?Boken gir deg innsikt i- strategier mange med kognitiv svikt bruker for å mestre hverdagen sin- hvordan opplevelsen av stress og tempo i det moderne samfunnet skaper vanskeligheter- hvordan enkelte finner støtte i for eksempel kjærlighet til naturen eller fred og roBoken skal- gi kunnskap om hjerneskader og hvordan de oppleves, slik at fagfolk kan ta hensyn til dette når de planlegger tjenester eller behandlingsopplegg- bidra til at behandlere kan sette tilværelsen med kognitiv svikt i et større perspektiv, ettersom samfunnsmessige og kulturelle forestillinger virker inn på mulighetene for å leve et godt hverdagsliv- vise betydningen av tilrettelegging, omsorg og rehabilitering ved tilstander med kognitiv sviktDenne boken er viktig for studenter på master- eller videreutdanningsnivå innenfor rehabilitering, slagbehandling, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, sykepleie, andre helsefag eller sosialt arbeid. Yrkesutøvere som på ulike nivåer møter denne pasientgruppen, vil også ha stor glede og nytte av boken.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Kognitiv svikt PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Kognitiv svikt.

...ikt. Hva er kognitive funksjoner og svikt, hva fører det til og litt om hvordan vi kan hjelpe de som sliter med det. Mer om ... En kognitiv svikt kan oppstå etter ulykker, sykdom eller forgiftninger. Våre kognitive funksjoner har med vår evne til tenkning, intellektuelle og mentale prosesser i hjernen å gjøre. Kognisjon betyr erkjennelse, og vi bruker det til å tilegne oss og bruke kunnskap. Hvilke eldre har kognitiv svikt? Friske eldre? Eldre med lett organisk kognitiv svikt (MCI- minimal cognitive impairment) Personer med demens Deprimerte eldre Eldre med delir (forvirringstilstand) Eldre med annen reversibel kognitiv svikt Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium. Da det ikke er gjort kartlegging av tilstandene i norske sykehus, undersøkte vi forekomsten av delirium og kognitiv svikt blant eldre pasienter i norske akuttmottak på World Delirium Awareness Day 14.3.2018. Ved skår i kolonnen «indike...