Asperger syndrom

PRIS: GRATIS
DATO 2007-02-17
FORFATTER Tony Attwood
ISBN 9788204104038
FILSTØRRELSE 10,26 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Asperger syndrom er en håndbok som beskriver og analyserer særegenhetene ved Asperger syndrom. Den henvender seg til fagfolk i skole, barnehage, PPT og innen psykiatrien, men også til foreldre. Boka beskriver og analyserer særegenhetene ved Asperger syndrom, og gjør om teori til praktiske råd og sammenfatter den nyttigste og mest relevante informasjonen om syndromet, fra språklige og sosiale vansker til klossete motorikk. Dessuten inneholder den erfaringer fra forfatterens egen praksis.Boka formidler opplevelser og erfaringer og presenterer tallrike sitater fra personer med Asperger syndrom. Boka har litteraturliste.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Asperger syndrom PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Asperger syndrom.

...en høyt fungerende form for autisme. Varierende diagnostiske definisjoner gjør at forekomsten i ulike studier er svært forskjellig. Antall tilfeller oppgis til å være alt fra 1 per 250 barn til 1 per 10.000 barn. I Norge synes forekomsten av autismespekterforstyrrelse å være 7 til 12 per 1000 barn. Årsakene til Asperger syndrom er ikke kjent i sin helhet, men det finnes en rekke teorier, og man tror at syndromet har mye til felles med autisme. Det eksisterer både utviklingspsykologiske teorier og genetiske årsaksteorier. Omtrent halvparten av pasientene har en førstegrads slektning med Asperger syndrom eller autisme. Selv om det biologiske grunnlaget for Aspergers syndrom er ukjent, og ingen klare, sykdomsspesifikke tegn kun felles for personer med Aspergers syndrom er påvist, er det fortsatt mulig at mekanismen bak Asperger syndrom er en annen enn ved de andre lidelsene i det autistiske spektrum. Bjørn-Erlend Meistad var voksen da han fikk diagnosen Asperger syndrom. Tils...