Barn med kreft

PRIS: GRATIS
DATO 2014-02-10
FORFATTER Hanne Bringager, Marit Hellebostad, Randi Sæter, Ann Cecilie Mørk
ISBN 9788205454972
FILSTØRRELSE 12,38 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Denne boken er skrevet for sykepleiere i videreutdanning i barnesykepleie og onkologisk sykepleie og for dem som arbeider med kreftsyke barn og deres familier.Når et barn får kreft, innebærer det en katastrofe for hele familien, deres tilværelse blir snudd på hodet på et øyeblikk. Likevel er det innenfor kreftbehandling av barn at legevitenskapen har gjort noen av sine største fremskritt; minst to av tre barn med kreft blir helbredet, alle kreftformer sett under ett. Det er viktig for forfatterne å formidle at behandlingen av barn med kreft innebærer å ta vare på en hel familie, og at dette krever en utstrakt grad av tverrfaglig samarbeid mellom de ulike gruppene av fagfolk.Bokens første del gir en redegjørelse for ulike kreftsykdommer hos barn og behandlingsmetoder. Boken tar også for seg barnets og familiens situasjon fra sykdommen oppdages til barnet har gjennomgått behandling. Forfatterne beskriver utfordringer sykepleieren står overfor i møtet med barnet og familien som må leve med en kritisk sykdom over lengre tid. Boken beskriver konkrete tiltak og gir mange tankevekkendeeksempler på hvordan sykepleieren kan bygge opp tillit hos barnet og familien og bidra til en følelse av mestring i situasjonen. Det hele er formidlet på en utradisjonell måte, og tegningene i Hanne Bringagers humoristiske og klare strek kaller på smil og ettertanke hos leseren.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Barn med kreft PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Barn med kreft.

...sse dager er det ikke mye som sjokkerer, men da Barnekreftforeningen kom over anmeldelsen av boka Spirit Hacking av Sjaman Durek satte vi nesten kaffen i halsen. Dette kan ikke komme tydelig nok fram: INGEN barn påfører seg selv kreft. Med denne bakgrunnen skal dere være frimodige og pågående, slik at dere får den informasjonen dere trenger i sykdomsperioden. Hvordan ta vare på søsken? Å være søsken til et barn med kreft er både vondt, vanskelig og krevende. Behandlingen av barn med kreft i Norge er sentralisert til regionsykehus. Behandlingen følger faste opplegg for den enkelte kreftform. Behandlingsopplegget er utarbeidet på bakgrunn av den best tilgjengelige internasjonale kunnskap på feltet. Alle barn med kreft i Norge får tilbud om den samme behandlingen uavhengig av hvor i landet de bor. Barn med kreft og trygderettigheter. NAV kan gi ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom i form av omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger. Trygderettigheter ...