Alminnelig strafferett

PRIS: GRATIS
DATO 2016-08-03
FORFATTER Johs. Andenæs
ISBN 9788215015057
FILSTØRRELSE 11,59 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Alminnelig strafferett er en juridisk klassiker og var professor Johs. Andenæs' hovedverk. I denne 6. utgaven bygger Georg Fredrik Rieber-Mohn og Knut Erik Sæther videre på dette verket. Boken behandler de strafferettslige grunnlagsproblemer, straffens berettigelse og formål, de alminnelige og spesielle vilkår for straffansvar og reaksjonssystemet. I denne utgaven har forfatterne bl.a. oppdatert henvisninger til ny straffelov, rettspraksis og juridisk teori. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Alminnelig strafferett PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Alminnelig strafferett.

...assiker og var professor Johs. Andenæs' hovedverk. I denne 6. utgaven bygger Georg Fredrik Rieber-Mohn og Knut Erik Sæther videre på dette verket. Boken behandler de strafferettslige grunnlagsproblemer, straffens be Strafferetten deles gjerne i to deler: Alminnelig strafferett og spesiell strafferett. I den alminnelige strafferetten behandles regler som er felles for alle straffebud, slik som bestemmelser om skyld, straffrihetsgrunner, tilregnelighet, forsøk, medvirkning, påtaleregler, foreldelse, regler om straffutmåling med mer. Strafferett er den delen av rettsvitenskapen som omhandler samfunnets straff for lovbrudd og -overtredelser. Strafferettslige regler er de generelle vilkårene for straff (slik som skyld og tilregnelighet ), regler om hvilke straffereaksjoner som kan ilegges, hvordan straff utmåles og hvordan den gjennomføres, samt hvilke handlinger og unnlatelser som straffes. Alminnelig strafferett Spesiell strafferett En eldre versjon av en straffebestemmelse (stra...