Årsregnskapet

PRIS: GRATIS
DATO 2016-06-07
FORFATTER John Christian Langli
ISBN 9788205494510
FILSTØRRELSE 10,62 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Boken gir en grundig innføring i regnskapsteori og reglene som gjelder for det norske årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. I tillegg til grundig behandling av regelverket og resonnementene som ligger til grunn for det, gir boken god forståelse av årsregnskapets styrker og svakheter, og den forklarer hvordan regnskapsinformasjon kan tolkes og brukes. Årsregnskapet.er et pedagogisk og oversiktlig verk med mange eksempler og gode forklaringer. Målsettingen er at leseren skal forstå.hvorfor.regnskapsreglene/-standardene er som de er, i tillegg til å få kunnskap om.hvordan.reglene/standardene faktisk er utformet og skal anvendes. Denne 10. utgaven er à jour med lovverket per januar 2016.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Årsregnskapet PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Årsregnskapet.

...registeret innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ. For å unngå forsinkelsesgebyr må innsending av komplett årsregnskap gjøres via Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest 31. juli. Når du har sendt inn årsregnskapet, vil du få tilbakemelding i innboksen i Altinn og på e-post. Hvis du har sendt inn årsregnskap innen fristen, vil du få 2 uker til å rette opp feil eller mangler uten at dette medfører forsinkelsesgebyr. Årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet kan i tillegg inneholde en oppstilling av endringer i egenkapitalen. Små foretak kan unnlate å utarbeide kontantstrømoppstilling. For morselskap består årsregnskapet av selskapsregnskap og konsernregnskap. Se hvordan en årsrapport er bygd opp og hvordan du benytter årsregnskapet til å få en god forståelse over selskapets utvikling og situasjon. Innhold i årsregnskapet. Alle norsk...