Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie

PRIS: GRATIS
DATO 2008-10-24
FORFATTER Ida Torunn Bjørk, Marit Solhaug
ISBN 9788279501237
FILSTØRRELSE 6,9 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid.Boka er et svar på det økende kravet sykepleiere møter om å styrke bruken av kunnskap i eget arbeid, kvalitetssikre sykepleiefagets framgangsmåter i klinikken og utvikle ny kunnskap gjennom forskning på aktuelle problemer i sykepleie.Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid, og kapitlene er bygd opp rundt de ulike trinnene i denne prosessen: iédutvikling, legitimering og avgrensning av prosjektet, litteratursøk, valg av teoretisk rammeverk, valg av framgangsmåter og presentasjon og diskusjon av resultater. Hvert trinn blir belyst og begrunnet, og det blir gitt eksempler på hvordan arbeidet kan gjennomføres.To fagutviklingsprosjekter og ett forskningsprosjekt er benyttet som gjennomgående eksempelprosjekter for å illustrere de ulike trinnene i arbeidsprosessen. Siste kapittel tar for seg hvordan det er mulig å stimulere og legge til rette for fagutviklende arbeid i praksis.I utgangspunktet er boka skrevet for sykepleierstudenter på ulike utdanningsnivåer og sykepleiere i praksis som ikke selv har gjennomgått et hovedfag eller masterstudium. Eksemplene er hentet fra sykepleie, men også andre studenter og yrkesutøvere i helse- og sosialfagene kan ha nytte av boka.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie.

...de og autorisasjon som sykepleier. Kvalifikasjonskrav for master i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling. C-Krav. For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. Poenggrense ved forrige opptak. Alle kvalifiserte Et annet begrep som ofte brukes synonymt med fagutvikling er forskning. Begge begrepene er knyttet til kunnskapsutvikling, men fagutvikling handler om å omsette eksisterende kunnskap eller viten i praksis, mens forskning har som mål å utvikle ny kunnskap (5). I den kliniske hverdagen er det behov for både fagutvikling og forskning. Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid, og kapitlene er bygd opp rundt de ulike trinnene i denne prosessen: iédutvikling, legitimering og avgrensning av prosjektet, litteratursøk, valg av teoretisk rammeverk, valg av framgangsmåter og presentasjon og diskusjon av resultater. Her er det du trenger å vite f...