Etikk i klinisk sjukepleie

PRIS: GRATIS
DATO 2018-05-28
FORFATTER Anne Kari Tolo Heggestad
ISBN 9788252193312
FILSTØRRELSE 10,50 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Praksisnær innføringsbok i etikk for sjukepleie. I boka tar forfattaren studentane med inn i klinisk sjukepleie og viser korleis etisk sensitivitet alltid må vere til stades i pasientbehandling. Forfattaren tar for seg typiske etiske utfordringar ein kan møte som sjukepleiar, for eksempel utfordringar knytt til autonomi og tvang, teieplikt, abort og avslutning av livsforlengande behandling. Ho viser korleis overordna verdiar kan kollidere i slike situasjonar, og korleis ein gjennom systematisk arbeid med etisk refleksjon kan bli tryggare i dei vala ein må ta. Etiske teoriar og etiske refleksjonsmodellar blir gjennomgått, og forfattaren viser korleis dei kan hjelpe oss å sortere tankar og argument når vi står overfor vanskelege etiske problem. Det blir også gjort greie for korleis kliniske etikk-komitear og etikkråd arbeider, og mot slutten av boka blir yrkesetiske retningslinjer, teieplikta og opplysningsplikta presentert og drøfta.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Etikk i klinisk sjukepleie PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Etikk i klinisk sjukepleie.

...jukepleie. I boka tar forfattaren studentane med inn i klinisk sjukepleie og viser korleis etisk sensitivitet alltid må vere til stades i pasientbehandling. Forfattaren tar for seg typiske etiske utfordringar ein kan møte som sjukepleiar, for eksempel … - Identifiserer og analysere etiske dilemmaer i klinisk sykepleie - Argumenterer etisk for egne synspunkter og handlingsvalg i etiske vanskelige situasjoner - Samarbeider med pasienter, pårørende, kollegaer og andre yrkesutøvere for å forebygge og håndtere konkrete etiske dilemmaer Generell kompetanse Kandidaten: Praksisnær innføringsbok i etikk for sjukepleie. I boka tar forfattaren studentane med inn i klinisk sjukepleie og viser korleis etisk sensitivitet alltid må vere til stades i pasientbehandling. Forfattaren tar for seg typiske etiske utfordringar ein kan møte som sjukepleiar, for eksempel utfordringar knytt til autonomi og tvang, teieplikt, abort og avslutning av livsforlengande behandling. Les Etikk i klinisk sjuk...