Hvordan virker EU?

PRIS: GRATIS
DATO 2017-01-31
FORFATTER Espen D. H. Olsen, Guri Rosén, Jarle Trondal
ISBN 9788215026343
FILSTØRRELSE 12,50 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

EU fremstilles ofte som et byråkratisk uhyre eller et mellomstatlig samarbeidsprosjekt hvor bare de største medlemsstatene bestemmer. Systemet er imidlertid mer sammensatt: EU er et politisk og administrativt system der statene inngår Denne boken gir en grundig innføring i hvordan EUs flernivåstruktur er bygget opp, hvordan sammenvevingen av ulike styringsnivå påvirker utformingen av EUs politikk og politiske system - samt hvordan Norges samarbeid med EU er organisert, og hvilke faktorer som former Norges befatning med EU.I første del av boken forklarer forfatterne hvordan EU virker, gjennom å se på ulike caser som følger saksgangen på administrativt og politisk nivå, med spesielt fokus på samspillet mellom europeisk og nasjonalt nivå. I andre del presenteres EUs sentrale institusjoner: Ministerrådet, Europakommisjonen, Europaparlamentet, EU-domstolen, samt EU-institusjoner som Den europeiske sentralbanken og EU-byråene.Boken retter seg mot alle som ønsker en grundig, velskrevet innføring i hvordan EU er organisert og fungerer i praksis."Alt i alt er dette et både vellykket og betimelig prosjekt;en lærebok som absolutt fortjener en plass på pensumlistene i innføringskurs om EU vedvåre universiteter og høgskoler. Jeg ser heller ikke bort fra at den også kan få (og fortjener)en skandinavisk leserkrets."Knut H. Mikalsen, Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Hvordan virker EU? PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Hvordan virker EU?.

...erne hvordan EU virker, gjennom å se på ulike caser som følger saksgangen på administrativt og politisk nivå, med spesielt fokus på samspillet mellom europeisk og nasjonalt nivå. Denne boken gir en grundig innføring i hvordan EUs flernivåstruktur er bygget opp, hvordan sammenvevingen av ulike styringsnivå påvirker utformingen av EUs politikk og politiske system - samt hvordan Norges samarbeid med EU er organisert, og hvilke faktorer som former Norges befatning med EU. Slik virker EU Beslutningsprosedyrer Det er traktatene som bestemmer hvordan beslutninger skal tas i EU. Hver eneste nye EU-lov skal bygge på en bestemt artikkel i traktaten, noe som kalles lovgivningens rettsgrunnlag. Dette bestemmer hvilken lovgivningsprosedyre som skal følges. På de fleste felt brukes den alminnelige lovgivningsprosedyren. Samen med seniorforsker Espen D. H. Olsen har de skrevet boken Hvordan virker EU, en innføringsbok om den Europeiske Union. - Noe av det som gjør EU unikt i historisk...