Barn på flukt

PRIS: GRATIS
DATO 2012-02-14
FORFATTER
ISBN 9788205406018
FILSTØRRELSE 8,99 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å ivareta unge flyktningers behov.Enslige mindreårige flyktninger er en sårbar gruppe; de reiser fra hjemlandet uten sine foreldre, de har opplevd tap og sorg og har liten eller ingen tilknytning til det samfunnet de kommer til. Enslige mindreårige flyktninger er både vanlige barn og ungdommer med mange ressurser, og samtidig i en risikosituasjon. De kjenner ikke språket og kulturen, de skal forholde seg til nye omsorgssituasjoner og de skal skape nye sosiale nettverk. Forfatterne viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å kunne støtte enslige mindreårige flyktninger når det gjelder mottak, bosetting, rettigheter, skole og det psykososiale arbeidet. Boken spenner fra de store linjene om internasjonal asylpolitikk og historiske perspektiver, til det lokale omsorgsarbeidet i kommunene og de individuelle livshistoriene.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Barn på flukt PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Barn på flukt.

... på FN-dagen eller i forbindelse med internasjonal uke. Velg aktivitetene som passer best for din klasse og tilpass dem til dine elever. Nederst på siden finner du noen punkter det kan være lurt å reflektere over før du starter med undervisningsopplegget «Barn på flukt». Skolen er en viktig arena for helsetjenester og psykososial støtte for barn på flukt, tjenester som det ellers er svært dårlig tilgang til i krisesituasjoner. Ved å sørge for at barn fortsetter å lære, selv i krisetider, gir vi barn og unge på flukt hverdagen, og fremtiden, tilbake. Aldri før har det vært så mange enslige barn på flukt, bare det siste året har 300 000 enslige barn lagt på flukt fra sine hjem. Barn på flukt står i fare for å dø eller miste verdifull skolegang. Mange kommer bort fra eller mister foreldrene sine og trygge omsorgspersoner, de bor i overfylte flyktningleirer og bærer på vonde minner. Barn og unge på flukt er i særligt høy risiko for å bli ofre for traffickin...