Sølendet naturreservat i Røros

PRIS: GRATIS
DATO 2012-07-04
FORFATTER Asbjørn Moen, Dag-Inge Øien
ISBN 9788232100354
FILSTØRRELSE 11,75 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Sølendet ble i mange hundre år, helt fram til 1950, brukt til utmarksslått. Området er dominert av rik myr- og engvegetasjon som ga store høyavlinger. Etter fredningen i 1974 er 1,6 km² restaurert som slåttemark. Naturreservatet, med tre høyløer og to slåttebuer framstår i dag som et levende og variert kulturlandskap som kan oppleves gjennom to naturstier. Sølendets kalkrike jord, og kilder som tømmer kalkrikt vann ut over myrene, gir grunnlag for stor planterikdom. Spesiell interesse er knyttet til orkidéene som preger området i blomstrings tida. Orkidéen svartkurle (Nigritella nigra) har et av sine viktigste voksesteder her. Endringer i naturtypene, med og uten slått, studeres i faste prøveflater. Gjennom langtidsstudiene som har pågått i 35 år er det skaffet kunnskap om naturtypenes variasjon og produksjon. Det er gjennomført en rekke forskningsprosjekter, bl.a. fire doktorgrads arbeider i botanikk. Kunnskap fra forskningen, inkludert erfaringer fra tradisjonell bruk gitt av grunneierne, og egne erfaringer fra naturovervåking, forvaltning og formidling presenteres i dette heftet. Skriftserien Bli med ut! er et samarbeid mellom Akademika forlag og NTNU Vitenskapsmuseet med formål å formidle emner knyttet til dyre- og planteliv i Midt-Norge.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Sølendet naturreservat i Røros PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Sølendet naturreservat i Røros.

...i 1970 nr. 63, § 8, jf § 10, og § 21, § 22 og § 23, er Sølendet i Brekken, Røros kommune, Sør-Trøndelag fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990 under betegnelsen Sølendet naturreservat. Sølendet er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engeslåttlandskap, der blant annet hele 12 orkidèarter preger det spesielle kulturlandskapet. Om vandringen Det blir omvisning av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet under ledelse av professor Asbjørn Moen. Frammøte klokken 12.00 på parkeringsplassen ved Sølendet naturreservat. Kjøp 'Sølendet naturreservat i Røros, Forskning, forvaltning og formidling i 40 år' av Asbjørn Moen fra Fagbokforlaget. Sølendet ble i mange hundre år, helt fram til 1950, brukt til utmarksslått. Området er dominert av rik myr- og engvegetasjon som ga store høyavlinger. Etter fredningen i 1974 er 1,6 km² restaurert som slåttemark. Les mer Sølendet naturreservat i Røros (Heftet) av forfatter Asbjørn Moen. Natur....