Lean på norsk

PRIS: GRATIS
DATO 2012-10-31
FORFATTER Tom Johnstad, Tor Giæver, Halvor Holtskog, Tron Strand
ISBN 9788275182010
FILSTØRRELSE 9,78 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Lea er en virksomhetsfilosofi og metodikk som har fått stor oppmerksomhet de senere årene innen industri, service og offentlig virksomhet. Dette er en bok om hva Lean er, og hvorfor Lean er viktig. Den tar opp ulike perspektiver og tilnærminger når det gjelder å innføre og utvikle denne type organisering, med et særlig fokus på erfaringene fra Raufoss-industrien. Videre legges en spesiell vekt på betydningen av den norske arbeidslivsmodellen når det gjelder innføring og bruk av Lean, og når det gjelder mulighetene for Lean på norsk. Det nyttige overblikket boken gir, bør kunne brukes både som introduksjon til temaet og som et supplement innen fag som organisasjonsteori og endrings- og operasjonsledelse ved universiteter og høgskoler. Boka kan også brukes som en introduksjon og inspirasjon for bedrifter og organisasjoner som er i gang med eller vurderer å innføre Lean. Boken er et resultat av et større prosjekt støttet av HF (Hovedorganisasjonenes Fellestiltak) og VRI-Innlandet, og er gjennomført i tett samarbeid mellom bedrifter og ansatte i industrien på Raufoss og forfatterne. Tom Johnstad er professor ved Høgskolen i Gjøvik og har bred forskningserfaring. Han er også forskningsleder ved Østlandsforskning. Tor Giæver er markedsdirektør ved SINTEF Raufoss Manufacturing og har bred industri- og utviklingserfaring. Halvor Holtskog er høgskolelektor ved Høgskolen i Gjøvik og har bred ledererfaring fra næringslivet. Videre er han PhD-kandidat ved NTNU. Tron Strand har vært prosjektleder ved SINTEF Raufoss Manufacturing og har bred erfaring som tillitsvalgt og leder..

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Lean på norsk PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Lean på norsk.

...norsk arbeidsliv bygger på fire sentrale faktorer. Disse, sammen med de generelle prinsippene for leanbasert utvikling (jfr. Jeffrey Likers), er også viktige og må legges til grunn for å beskrive hva "Lean på Norsk" er. Prisen "Årets norske Leanprosjekt" har som mål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte fram gode eksempler på forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten er kommet på sin Leanreise. Eksempler av "lean" på norsk. Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Hun ledet forskningsprosjektet «Lean Operations» som ble avsluttet tidligere i år, og har vært redaktør for boka «Lean blir norsk». Den forsøker å svare på en del overordnede spørsmål om hva Lean er og hvordan begrepet kan settes inn i en norsk sammenheng. - Vi skjønner ikke helt hvor heldige vi er her i Norge. Denne boken gir svar hva lean på norsk innebærer. Temaene boken tar op...